Feestweek ‘s-Gravendeel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

42STE EDITIE

FEESTWEEK ‘S-GRAVENDEEL VAN MAANDAG 14 T/M ZONDAG 20 AUGUSTUS 2023

        

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

ALCOHOL ONDER 18 VERBODEN
Bezoekers van 18 tot 25 jaar kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een polsbandje ophalen. Zonder polsbandje kunnen deze bezoekers geen alcoholische drank kopen en/of nuttigen. Ook het doorgeven van alcoholische drank aan bezoekers onder 18 jaar is verboden. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij politie.

TOEGANG ONDER INVLOED VERBODEN
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

VERBODEN TE ROKEN
In de tent en nabij de ingang van de tent geldt een algeheel rookverbod. Roken mag op het voorplein en aan de zijkant van de tent.

LACHGAS VERBODEN
Het bezit en/of gebruik van lachgas/distikstof(mon)oxide is strikt verboden tijdens dit evenement.

BIERGOOIEN VERBODEN
In de tent is het verboden om met bier te gooien. Er hangt kostbare apparatuur in het dak van het Feestterrein welke hierdoor kan beschadigen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van (beveiligings)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.

LEGITIMATIE VERPLICHT
Op verzoek van een veiligheidsmedewerker dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

MEDEWERKING VERLENEN AAN TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, voetbalshirts, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera´s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenementen terrein.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein of een activiteit van de Feestweek betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal voorkomen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

PROGRAMMA
Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere evenementen zal ten aller tijde worden geprobeerd een vervangend evenement van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren.

HANDEL EN VERKOOP VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN VERBODEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting Festiviteiten ‘s-Gravendeel dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.
BIJ ONTZEGGING WORDT ALTIJD DE POLITIE INGELICHT.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.