Dinsdag 16 augustus

19:00/21:15

ASG Korenslag

In 2013 besloot het bestuur van de seniorenbond voor de Korenslag als sponsor op te treden.

Vanaf 2015 organiseren we Korenslag in het Dienstencentrum aan ’t Weegje, zodoende

hoeven we geen rekening te houden met de weersomstandigheden en zeker ook niet onbelangrijk is de bereikbaarheid voor de ouderen.

Met het Bestuur van de Stichting Festiviteiten in ’s-Gravendeel, organisator van de feestweek, wordt al deze jaren fijn samengewerkt.

Een feest voor jong en oud gesteund door veel sponsoren en vrijwilligers.

De ASG is in ‘s-Gravendeel een sterke ouderenbond met meer dan 1000 leden.

Bekend door de vele activiteiten die voor de leden worden georganiseerd zoals: –De mogelijkheden tot verstrooiing dit zijn: bingo, klaverjassen, sjoelen, biljarten, fietstochten,

etentjes, crea, een wandelclub en bewegen voor ouderen. – Themamiddagen: Op gezette tijden worden bijeenkomsten met een informatief karakter belegd.

Daarbij komen onderwerpen aan de orde, die voor ouderen interessant (kunnen) zijn. Data en

onderwerpen worden in de nieuwsbrief en het kwartaalblad vermeld. De activiteiten vinden plaats in het Trefpunt Weegje 1 ‘s-Gravendeel

– Hulp bij belasting invullen.
– Belangenbehartiging:

Het bestuur onderhoudt contacten met gemeentelijke en maatschappelijke instanties en

verleent naar vermogen bemiddeling bij problemen van leden, die daarom verzoeken.

Daar past Korenslag dan ook voortreffelijk in.

In 2022 verwachten we op dinsdag 16 augustus weer veel van onze leden, maar natuurlijk zijn ook niet-leden van harte welkom. Deze avond zullen vanaf 19.00 uur voor ons optreden: Dordtse Lijsters en Wij Zingen Zo Graag ‘s-Gravendeel.

ASG zal als sponsor optreden, koffie/thee en een drankje kunnen worden gekocht. We hopen ook deze keer op een gezellige avond.

Locatie:

Dienstencentrum ’t Weegje

Datum:

Dinsdag 16 augustus

Tijd:

19:00/21:15

Deelnemende koren: Dordtse Lijsters en Wij Zingen Zo Graag ‘s-Gravendeel.